Ny APP: Musikkteori gjort oversiktlig

Musikkkultur

Foto: Even Finsrud, musikkultur.no

«Musikkskiven» fra Magiquint AS blir sluppet på Musikkteknologidagene 2017 på Norges Musikkhøgskole i Oslo den 11. oktober.

– Denne app’en vil gjøre det enklere for elever, lærere og musikere generelt til å forstå grunnleggende prinsipper i harmonilære, sier Rulle Smit og Askil Holm, initiativtagerne til utviklingen av app’en.

– Rulle og jeg har etablert Låtmakerne.no som et kurstilbud, og reiser rundt og holder låtskriverkurs og workshops. Vi skjønte fort at de som ikke kunne noter, hadde større vanskeligheter med å komme inn i den musikkharmoniske tankegangen. Derfor dukket ideen opp om å lage en app basert på den originale Musikkskiven som både avmystifiserte temaet og som brukte visuelle og logiske løsninger. Det viste seg at de av elevene som satt å jobbet med Musikkskiven på kursene våre kom lettere til forståelsen av musikkteori enn de uten, sier Askil Holm.

– Det var min søster, Margrete Smit Ellis som for ca. femten år siden utviklet den fysiske Musikkskiven fordi hun selv hadde vansker med å forstå musikkteori, sier Rulle Smit.

Musikkskiven

Musikkskiven

– Skiven, og nå app’en, er et hjelpemiddel til å forstå bl.a. slektskapsforholdet mellom toner og tonearter. Den visualiserer med farger, sekund- og kvintsirkelen. Musikkskiven er et verktøy for pedagoger, studenter og elever i musikkundervisning og er ment som et supplement til musikkteoribøker.

Den fysiske skiven er konstruert som en dreieskive hvor man ser hva som hører sammen ved hjelp av farger, mønstre og enkle tall.
– Hvis du ønsker å skifte toneart på en sang, vil denne enkelt kunne finne akkordene for deg veldig kjapt. Hvis du som låtskriver har hengt deg opp i enkelte akkordrekker, så vil Musikkskiven kunne gi deg en pekepinn på hvordan du kan bryte det mønsteret og fortsatt være innenfor harmonien, sier Holm.

– Det er mange musikere som rett og slett ikke vet hva som ordene tonika, sub-dominant og dominant betyr.

Utviklingen av app’en har foregått i Norge, og er ment som en utvikling av selve skiven på den måten at her kan du også spille av toner og akkorder. Den er også satt opp slik at brukergrensesnittet og forståelsen av systemet skal være så enkelt som mulig. Vi har fått gode referanser blant annet fra professor ved Norges musikkhøgskole, Tor Espen Aspaas.

Link til Musikkskiven:
https://itunes.apple.com/no/app/id1058299716?mt=8

Artikkel på Musikkultur.no:
http://musikkultur.no/notiser/oppdatert-hjul-for-harmonilare-6.54.492256.4c03c92155

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *